DEN HAAG - Minder bureaucratie in de zorg levert een bezuiniging van ruim 1 miljard euro op. Als de overheid afziet van de invoering van een nieuw systeem om medische handelingen te registreren scheelt dat al 340 miljoen euro.

Dat stelt de SP in een dinsdag verschenen onderzoek. De SP roept op om overbodige regels te melden aan een door de partij zelf ingestelde 'bureaucratiebrigade'. Besparingen door het schrappen van de onnodige regels wil de SP ten goede laten komen aan de zorg. Fractieleider Marijnissen schrijft dat woud aan regels toe aan de marktwerking die de overheid in de jaren negentig heeft ingezet en wat hij noemde "het georganiseerde wantrouwen" in de zorg. Het plan van de SP omvat tien voorstellen tegen dat wantrouwen.

Papiermolen

Werknemers in de zorg en patiënten blijken zich vooral te ergeren aan de regionale indicatie organen, die volgens de SP beste kunnen worden afgeschaft. Ook de eigen bijdrage in de thuiszorg levert alleen maar administratieve rompslomp op. Een verhoging van de AWBZ-premie (van 0,05 procent) zou die bijdrage overbodig maken. Directeur B. van der Dungen van de Landelijke Vereniging van Thuiszorg (LVT) steunt die gedachte.

De grootste bezuiniging kan worden verwezenlijkt door de zogheten diagnose behandelcombinaties (dbc's) niet in te voeren, adviseert de SP. Dat is een systeem om alle medische handelingen precies vast te leggen om tot een betere verdeling het geld te komen en een betere afstemming van vraag en aanbod. Dat systeem moet volgens jaar worden ingevoerd, maar medici hebben grote twijfels over de bruikaarheid ervan.

'Schijntransparantie'

De SP meent dat die aanpak alleen leidt tot meer bureaucratie, "schijntransparantie" en verspilling van geld. "Als de politiek durft te kiezen, kan er veel worden opgeruimd in de bureaucratie', aldus het Tweede-Kamerlid Kant. Verder wil de SP minder managers in de zorg en terug naar regionaal werkende verzekeraars.