BRUSSEL - D66-europarlementariër Boogerd stelt voor om de btw met een half procent te verhogen in alle EU-lidstaten om de pensioenen in de toekomst betaalbaar te houden. Elke EU-lidstaat zou daarbij wel voor de eigen pensioenreservering moeten zorgen en niet hoeven mee te betalen aan de oudedagsvoorzieningen in andere landen. Boogerd legt de tekst voor aan het partijcongres van komend weekeinde.

Verhoging van de btw gedurende enkele jaren zou volgens Boogerd al voldoende zijn om de ergste gevolgen van de grijze golf op te vangen. Verder streeft zij naar een betere mix van staatspensioenen en eigen oudedagsverzekeringen. Vooral in de zuidelijke lidstaten van de EU is het pensioensparen, zoals in Nederland via pensioenfondsen, nog niet goed ingevoerd.