DEN HAAG - Vanaf 1 januari loopt de eigenaar van een radarverklikker het risico op een boete van 250 euro. De controle op deze apparaten die automobilisten waarschuwen voor snelheidscontroles zal vanaf dat moment worden meegenomen in de reguliere politiecontroles, meldde het ministerie van Verkeer en Waterstaat dinsdag.

Het verbod beperkt zich tot radarverklikkers, maar het ministerie werkt al aan een ruimere maatregel. Daarin zullen ook apparaten worden meegenomen die met laserstralen de meetapparatuur van de politie verstoren.

Achtereenvolgende ministers van Verkeer en Justitie hebben jaren gewerkt aan een verbod op apparaten die automobilisten waarschuwen voor snelheidscontroles.

Tegenstanders geloven niet dat het verbod al per 1 januari ingaat en voorspellen een proefproces als dat wel zo is. Zij wijzen op een artikel uit het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens waarin staat dat iedereen het recht heeft om radiosignalen op te vangen. Dat is precies wat de radardetectoren doen.

De apparaten zijn al geruime tijd verboden in België, Frankrijk en Zwitserland.