WILLEMSTAD - Tegen de Antilliaanse politicus Anthony Godett,leider van de regeringspartij FOL, heeft de officier van justitiemaandag twee jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist. Volgenshet Openbaar Ministerie (OM) is bewezen dat hij zich schuldig heeftgemaakt aan oplichting, valsheid in geschrifte en het aannemen vansmeergeld.

Tegen Nelson Monte, de grote man achter de FOL, eiste het OM zesjaar cel onvoorwaardelijk. Monte was volgens justitie de spil in deomvangrijke fraudezaak. Het OM noemde het schokkend hoe Monte zijnmacht heeft misbruikt en en hoe hij uit was op financieel gewin.

De betrokkenheid van Godett is volgens het OM de rode draad inde fraudezaak. Zijn handelingen hebben de integriteit van hetopenbaar bestuur aangetast, aldus justitie. Voor Godett sprak dathij het verduisterde geld niet voor eigen gewin, maar voor zijnpartij heeft gebruikt.

Hartoperatie

Het OM heeft twee jaar onderzoek gedaan naar fraude en corruptiebij verschillende overheidsbedrijven. Godett was maandag aanwezigin de rechtbank, Monte niet. Die verblijft voor een hartoperatie inde Verenigde Staten.

Godett werd in april gearresteerd, maar kwam na een maandvoorwaardelijk vrij. De volgende dag won hij deparlementsverkiezingen glansrijk. Wegens het strafrechtelijkonderzoek tegen hem kon hij geen premier worden. Zijn zuster Mirnakreeg die functie. Hij werd haar beste adviseur.

Het requisitoir duurde, met enkele onderbrekingen, in totaalacht uur. Het OM begint binnenkort een aparte procedure om hetwederrechtelijk verkregen geld terug te eisen.

Strafverzwarend

Monte werd in 2000 veroordeeld wegens fraude, hetgeenstrafverzwarend tegen hem werkte. Tegen Godett is eenonvoorwaardelijke straf geëist omdat hij tijdens de rechtszaakniets heeft gezegd en geen enkele belangstelling toonde.

De zaak tegen Godett, Monte en zestien andere verdachten, is nogniet afgerond. De komende dagen komen de advocaten aan het woord.De uitspraak is op of omstreeks 18 december te verwachten.