EINDHOVEN - Burgemeester A. Sakkers van Eindhoven wil af vaneen groep extreemrechtse krakers in de Constant Rebecquekazerne inzijn gemeente. Daarvoor heeft hij de hulp nodig van politiek DenHaag. Dat bleek maandag tijdens een vergadering van eengemeenteraadscommissie over het omstreden extreemrechtse concert inde gekraakte kazerne op 8 november.

Sakkers verklaarde tegenover de commissie dat hij het concert ineerste instantie wilde verbieden, maar dat bleek juridisch nietmogelijk. Dat komt onder meer omdat de kazerne eigendom is van hetministerie van Defensie. Het leger heeft de krakers ongemoeidgelaten sinds ze de kazerne betrokken in december 2000.

Volgens de wet kunnen de krakers er alleen worden uitgezetwanneer de eigenaar van het pand een gerechtelijk bevel daartoeheeft. Sakkers gaat daarom binnenkort met het leger om tafel om tekijken of de kazerne een andere bestemming kan krijgen. Alleen danmoeten de krakers vertrekken.

Kritiek

Sakkers kreeg veel kritiek op zijn beslissing om alleen eennoodverordening klaar te leggen mocht het concert de extreemrechtsebands Rassenhass en Oidoxie uit de hand lopen. Onder meer het CDA,D66 en de VVD hebben in de Tweede Kamer vragen gesteld aan deverantwoordelijke minister.

Dat het concert door kon gaan was voor veel mensen pijnlijk. Hetoptreden vond plaats op de avond voor de 65e herdenking van deKristallnacht in 1938 in Duitsland.

Na de commssievergadering is er maandag een stille tochtgehouden door ruim veertig mensen, onder wie de burgemeester. Dedeelnemers legden bloemen bij het Hornemann-monument. Dat monumentis opgericht voor de joodse broertjes Hornemann. De broers werdenin 1944 op jonge leeftijd opgehangen nadat ze door de nazi's warengebruikt voor medische experimenten.