VIRGINIA BEACH - Een Amerikaanse jury bij de rechtbank inVirginia Beach heeft maandag bepaald dat de 42-jarigesluipmoordenaar John Allen Muhammed schuldig is aan moord en drieandere aanklachten. Hij kan nu de doodstraf krijgen.

De beraadslaging van de juryleden, elf blanken en een zwarte,was vrijdag al begonnen en werd maandag voortgezet. Na urenlangoverleg kwamen zij tot de conclusie dat Dean Harold Meyers doorMuhammed is doodgeschoten bij een benzinestation in Manassas, 45kilometer ten westen van Washington DC.

De moord op Myers was op 9 oktober 2002. In de eerste drie wekenvan oktober vorig jaar werden in totaal dertien mensenneergeschoten, waarvan tien met een dodelijke afloop. Alleschietpartijen speelden zich af in de staten Virginia en Marylanden de Amerikaanse hoofdstad Washington DC.

Vingerafdrukken

Muhammad werd samen met zijn handlanger Lee Boyd Malvo op 24oktober 2002 gearresteerd op een parkeerplaats terwijl ze in hunauto liggen te slapen. De twee hadden zichzelf verraden metvingerafdrukken en in een telefoongesprek. Twee weken later werdbesloten dat de moord op Myers centraal moest staan in het procestegen Muhammed.

Het proces begon 14 oktober in de staat Virginia. In zestiendagen deden 138 getuigen van de aanklagers ondermediabelangstelling hun verhaal over de reeks schietpartijen die dehele regio wekenlang in zijn greep hield.

Terrorisme

Naast moord is Muhammed maandag ook schuldig bevonden aanterrorisme. De wetgeving op dat gebied is na de aanslagen van 11september 2001 uitgebreid. In Virginia is een moordenaar nu ook eenterrorist als hij met zijn daden bewust angst verspreidt onder debevolking. Daarvan was in de 'sniper-case' sprake, aldus de jury.

Verder maakte de openbaar aanklager maandag bekend dat Muhammedtijdens zijn voorarrest een ontsnappingspoging heeft gedaan. Ditkan van invloed zijn op de uiteindelijke strafmaat. Door Muhammedals vluchtgevaarlijk te bestempelen lijkt de aanklager de juryervan te willen overtuigen dat de doodstraf te verkiezen is boveneen levenslange gevangenisstraf, de andere optie.

De 18-jarige Malvo staat in een apart proces terecht. Die zaakbegon officieel donderdag in Chesapeak met de openingspleidooien.Maandag kwamen de aanklagers met hun eerste getuigen. Ook Malvohangt, indien schuldig bevonden, de doodstraf boven het hoofd.Volgens deskundigen is Malvo gehersenspoeld door Muhammed en zouhij daarom in aanmerking komen voor een lagere straf.