ROTTERDAM/HILVERSUM - Premier Balkenende is twee wekengeleden mogelijk aan een aanslag ontsnapt. Een woordvoerster vanhet Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam bevestigde maandagavonddat de politie in Capelle aan den IJssel twee weken geleden in debuurt van de woning van Balkenende een man heeft aangehouden die inhet bezit was van een twintig centimeter lang mes.

Het nieuws over de mogelijke aanslag werd maandagavond onthulddoor RTL Nieuws. Het OM in Rotterdam wil niet zeggen waar de manvandaan komt en of er huiszoeking is geweest. Het onderzoek looptnog, aldus de woordvoerster.

RTL wist maandag te melden dat de man al in de straat vanpremier Balkenende was toen hij een vrouw naar het exacte adres vande premier vroeg. De vrouw belde daarop de politie, die de man evenlater aanhield en op zijn lichaam een twintig centimeter lang mesvond.

Weinig bewijs

In zijn huis vond de politie later een pistool, aldus RTLNieuws. Omdat de man niet heeft bekend en er verder weinig bewijsis, komt hij wellicht op korte termijn weer vrij, aldus denieuwsrubriek.De Rijksvoorlichtingsdienst doet desgevraagd geen mededelingenover de veiligheid van de minister-president, maar ontkent hetnieuws ook niet.

Beveiliging van politici stond in Nederland jarenlang op eenzeer laag pitje. Ministers en zelfs de minister-president gingenover het algemeen zonder beveiliging over straat.

Persoonsbeveiliging

Na de terroristische aanslagen van 11 september 2001 veranderdedat. De premier en bewindspersonen op Buitenlandse Zaken enDefensie kregen gedurende enige tijd persoonsbeveiliging. Na demoord op Pim Fortuyn op 6 mei 2002 werd de beveiliging van ledenvan het kabinet nog uitgebreid. Ook politici als PvdA-leider AdMelkert en GroenLinks-leider Rosenmöller kregenpersoonsbeveiliging. Melkert kreeg per post een doorgeladenpistool, Rosenmöller en zijn gezin werden schriftelijk bedreigd.

De gaten in de persoonsbeveiliging werden ook nog eens tot tweemaal toe aangetoond door een actievoerder van Greenpeace. Die liepin juli 2002 ongehinderd, maar netjes in pak, als nieuwe'milieuminister' het gazon voor het paleis Huis ten Bosch opliep opde dag van de portretfoto van Balkenende-1. Later liep dezelfdeman, opnieuw ongehinderd, de plenaire zaal van de Tweede Kamerbinnen terwijl daar de algemene beschouwingen gaande waren.

Na de moord op Fortuyn stelde het toenmalige kabinet decommissie-Van den Haak in, die onderzoek moest doen naar debeveiliging rond Fortuyn. Een van de resultaten van het werk van decommissie was de aanstelling van een Nationaal CoördinatorBeveiliging en Bewaking die verantwoordelijk is voor verdereontwikkeling en uitvoering van persoonsbeveiliging en -bewaking.

Verder werd in de Tweede Kamer de bewaking aangescherpt. Overalin het gebouw staan sinds kort nieuwe toegangspoortjes.