DEN HAAG - Langdurig verslaafden voor wie geen andere behandeling meer werkt, moeten voortaan op medisch voorschrift heroïne krijgen aangeboden. De lichamelijke en psychische toestand van de zwaarverslaafden wordt erdoor verbeterd. Bovendien leidt het tot een afname van de criminaliteit.

Dat concludeert de centrale commissie behandeling heroïneverslaafden

De commissie heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de gewenste en ongewenste effecten van gecontroleerde medische verstrekking van heroïne. Conclusie is dat de gezondheidswinst groter is gebleken dan bij een behandeling met alleen methadon. Ook zou de heroïneverstrekking op medisch voorschrift veilig en beheersbaar zijn en veroorzaakt het geen extra overlast, aldus de onderzoekers.

De commissie vindt dus dat de aanvraag voor registratie van heroïne als geneesmiddel moet worden bevorderd. Ook zou er een kwaliteitssysteem voor de verstrekking van heroïne op medisch voorschrift moeten worden ontwikkeld.

In totaal zijn voor het heroïne-experiment in de afgelopen vier jaar 549 patiënten onderzocht. Het ging daarbij om verslaafden bij wie de gebruikelijke behandelmethodes geen effect (meer) hebben en die zo verslaafd zijn dat ze er waarschijnlijk nooit meer vanaf komen.

Zij kregen gedurende een half jaar of een jaar heroïne in combinatie met methadon voorgeschreven en ze werden vergeleken met patiënten die alleen methadon kregen aangeboden. In de groep die heroïne kreeg, was het aantal patiënten dat gunstig reageerde circa 25 procent hoger dan in de groep met alleen methadon.