UTRECHT - De Informatie Beheer Groep moet stoppen met destrenge controles of studenten ook daadwerkelijk niet meer thuiswonen. Dat eist studentenvakbond LSVb in een kort geding dat debond tegen de verstrekker van studiefinanciering aanspant. VolgensLSVb-voorzitster M. de Jong ontberen de verscherpte controles vande IB-Groep iedere rechtsgrond.

Een student aan universiteit of hogeschool die niet meer thuiswoont ontvangt 150 euro aan basisbeurs meer dan een student die nogbij zijn ouders verblijft. Tot voor kort hoefde een student alleenmaar een formulier in te vullen om aan te tonen dat hij op kamerswoonde. Dit jaar controleert de IB-Groep voor het eerst bij degemeente of de student de beurzenverstrekker niet voor de gekhoudt. Van ongeveer 25.000 studenten wil de IB-Groep nu weten waarze precies wonen.

De studenten kregen twee weken de tijd om met een bewijs vaninschrijving bij de gemeente, een huurcontract of een bankafschriftaan te tonen dat ze ook echt niet meer thuis wonen en recht hebbenop een hogere beurs. Volgens een woordvoerder van de IB-Groephebben 10.000 studenten tot nu toe gereageerd. Hij zegt dat de deverscherpte controle is ingevoerd op aandrang van de AlgemeneRekenkamer en de accountantsdienst van het ministerie vanOnderwijs. De IB-Groep meent het recht te hebben strenger toe tezien op de woonsituatie van studenten.

De LSVb bestrijdt dit. Bovendien dreigen volgens de vakbond.000 studenten 150 euro per maand terug te moeten gaan betalenomdat ze niet kunnen bewijzen waar ze wonen. Het gaat om studentendie onderhuren, woonruimte kraken of contant de huur betalen. Bijde bond stromen klachten over de aangescherpte controles binnen.Wanneer en waar het kort geding dient is nog niet bekend.