ARNHEM - De provincie Gelderland stuurt in de eerste wekenvan december zogenoemde kwaliteitsscouts op weg met bus en trein.Deze verklikkers moeten de provincie melden of de openbaarvervoersbedrijven de kwaliteit leveren die zij hebben beloofd.

De scouts zijn mensen die dagelijks gebruik maken van hetopenbaar vervoer. Busreizigers moeten letten op vertrektijden,zitplaatsen en het rijgedrag van de chauffeur. Ook de netheid en dehygiëne van de bus kan een onderwerp zijn, aldus een woordvoerstervan de provincie. Gelderland spreekt organisaties die eenonvoldoende scoren aan op de resultaten.

Reizigersorganisatie ROVER zorgt voor verklikkers in hettreinverkeer. Deze scouts letten niet alleen op aankomst- envertrektijden van de trein, maar ook op veiligheid op de stations,aantallen verkoopautomaten, openingstijden van loketten enmededelingen over vertragingen. Alle grote NS-stations inGelderland kunnen op een bezoekje rekenen.

Gelderland is voor zover bekend de eerste provincie diecontroles laat uitvoeren door de reizigers zelf. De gebruikers vanhet openbaar vervoer krijgen daarmee een belangrijke stem in hetbesluiten over noodzakelijke verbeteringen. Gelderland hoopt met deinzet van kwaliteitsscouts het voorzieningenniveau van het openbaarvervoer op peil te houden, ondanks de aangekondigde forseoverheidsbezuinigingen.