SCHIPHOL - Als een vliegtuig in de buurt van Schiphol neerstort, is de kans op veel slachtoffers groter dan in 1990. Dit komt vooral doordat er veel huizen rond de luchthaven zijn bijgebouwd. Het risico op een vliegtuigongeluk is echter niet toegenomen, zei een woordvoerder van Schiphol maandag.

De discussie over de veiligheid rond de luchthaven is eind oktober losgebarsten. Staatssecretaris Van Geel (Milieu) zei toen in de Tweede Kamer dat het risico op zware ongelukken, zoals de Bijlmerramp, groter is geworden.

In de twee jaar geleden goedgekeurde Luchtvaartwet staat dat dit zogenoemde groepsrisico in de ruime omgeving van Schiphol in 2005 niet groter mag zijn dan in 1990. De Tweede Kamer nam toen een dergelijk amendement van PvdA-Kamerlid Van Gijzel aan.

Schiphol

De naleving van dit amendement is onmogelijk geworden, stelt Van Geel. Sinds 1990 zijn er veel woningen rond Schiphol bijgebouwd. Ook is het aantal vluchten verdubbeld tot ongeveer 400.000. De Tweede Kamer praat dinsdag op verzoek van de PvdA over de uitlatingen van de staatssecretaris.

De naleving is alleen mogelijk als er 150.000 huizen worden gesloopt of het aantal vluchten op Schiphol wordt teruggeschroefd naar 200.000 per jaar, zei de woordvoerder van de luchthaven. "Dat zou dramatisch zijn voor Nederland."

De huidige discussie over de kans op grote rampen rond luchthaven Schiphol moet in het juiste perspectief worden gezet, voegde de woordvoerder daaraan toe. Sinds 1976 sterven er door vliegtuigongelukken in de westerse wereld jaarlijks gemiddeld vijf mensen op de grond, stelt de zegsman.

De laatste jaren waren dit er ongeveer anderhalf. Maar door treinongelukken, bijvoorbeeld op overwegen, komen per jaar in Nederland zo'n veertig personen om het leven. De Schiphol-woordvoerder rekent zelfmoorden niet mee.

Veiliger

De luchtvaart in Nederland is niet onveiliger geworden, dankzij een nieuwe generatie vliegtuigen die veel veiliger is dan de voorgangers. Sinds de ingebruikname van de Polderbaan, de vijfde start- en landingsbaan van Schiphol, zijn er bovendien minder vluchtroutes boven bewoond gebied.

Volgens de internationale organisatie voor de burgerluchtvaart ICAO viel er vorig jaar één slachtoffer per 83.000 rondjes van .000 kilometer om de aarde. In de eerste zes maanden van dit jaar vonden in de gehele wereld twaalf vliegtuigongevallen met dodelijke afloop plaats. Dat was het laagste aantal over zo'n periode in de laatste tien jaar, aldus Schiphol.