DEN HAAG - Meeroken is dodelijker dan in Nederland tot nu toe werd aangenomen. Zo hebben meerokers 20 procent meer kans op longkanker en 20 tot 30 procent meer kans op hart- en vaatziekten. Vertaald naar de Nederlandse situatie betekent dit dat jaarlijks duizenden meerokers sterven aan hart- en vaatziekten en enkele honderden aan longkanker.

Dat staat in een rapport dat de Gezondheidsraad dinsdag aan minister Hoogervorst van Volksgezondheid aanbiedt.

De antirokenorganisaties Stichting Clean Air Now en STIVORO zijn niet verbaasd over de conclusies uit het rapport. Het is gebaseerd op een waslijst van wetenschappelijke studies en cijfermateriaal dat de Gezondheidsraad heeft vertaald naar de Nederlandse situatie, aldus een woordvoerster van STIVORO.

"Het bevestigt een Amerikaans onderzoek van de Wereldgezondheidsorganistie WHO uit begin jaren negentig. Maar het zegt wel voor het eerst iets over de Nederlandse situatie", aldus CAN-voorzitter W. van den Oetelaar.

Wiegendoden

Behalve long- en hart- en vaatziekten, veroorzaakt meeroken ook enkele wiegendoden per jaar. Verder krijgen naar schatting tienduizenden kinderen er luchtwegaandoeningen van, concludeert de Gezondheidsraad. De raad adviseert dan ook nader onderzoek naar de Nederlandse organisatie te doen.

Woensdag praat de Tweede Kamer over het voorstel van de minister om de horeca en sportkantines tijdelijk uit te zonderen van het wettelijke recht op een rookvrije werkplek dat vanaf 1 januari 2004 van kracht is. Hoogervorst wil de werkgevers in deze sectoren zelf een plan laten maken om de rookvrije werkplek te garanderen.

De Stichting CAN bereidt momenteel een rechtzaak voor om die uitzondering van werknemers aan te vechten. Voorzitter Van den Oetelaar denkt dat die juridisch niet houdbaar is. Dat zou zijn als bouwvakkers als enige het recht op bescherming tegen asbest onthouden, stelt hij.