AMSTERDAM - De basisvorming wordt aan een forse vernieuwing onderworpen. Scholen, van vmbo tot gymnasium, krijgen meer vrijheid om de hoeveelheid en het niveau van de lesstof te bepalen. Dat blijkt volgens de Volkskrant uit een tussenrapportage van de commissie die in opdracht van onderwijsminister Maria van der Hoeven de nieuwe basisvorming voorbereidt.

Basisvorming is het lesprogramma voor de onder bouw van het voortgezet onderwijs, die begin jaren negentig werd ingevoerd om alle leerlingen ook na de basisschool nog een tijd gezamenlijk les te geven om zo de definitieve schoolkeuze drie jaar uit te stellen. Van deze oorspronkelijke basisvorming blijft in de nieuwe plannen weinig over.

De adviescommissie wil dat het aantal wettelijk voorgeschreven 'kerndoelen', inhoudelijke onderwerpen waar alle scholen zich aan moeten houden, teruggaat van 280 naar 62. Hierdoor krijgen scholen meer vrijheid zelf het lesprogramma vast te stellen. Er komt verder meer ruimte om de overblijvende kerndoelen in te vullen.