DEN HAAG - PvdA-Kamerlid Dijsselbloem wil opheldering vanminister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie over deomstandigheden in het uitzetcentrum Rotterdam, waaruitgeprocedeerde asielzoekers wachten op hun uitzetting.

"Mensen verblijven er veel langer dan de bedoeling is", aldusDijsselbloem. Hij zal Verdonk dinsdag tijdens het vragenuurtje inde Tweede Kamer ter verantwoording roepen.

In een uitzending van het IKON-radioprogramma De Andere Wereldvan Zondagmorgen luidden advocaten en Vluchtelingenwerk Nederlandde noodklok over het centrum op Rotterdam Airport. Vreemdelingenzouden er veel langer dan de maximaal toegestane periode van 28dagen verblijven in kleine donkere cellen. Zo zou een moeder metkind al drie maanden achter slot en grendel zitten.

Onacceptabel

Volgens Dijsselbloem heeft Verdonk onlang gezegd dat kinderenmaximaal anderhalve dag in het uitzetcentrum mogen verblijven. "Deminister heeft ons dus verkeerd geïnformeerd. Het beleid is in depraktijk anders. Dat is onacceptabel", aldus Dijsselbloem. "Hetlijkt erop dat we een soort Guatanamo Bay in Nederland aan hetcreëren zijn."

Een woordvoerster van Verdonk bestrijdt de lezing vanDijsselbloem. Vrijwel niemand zit er langer dan vier weken. Ookzouden de uitgeprocedeerde asielzoekers voldoende daglicht krijgenin hun cel en mogen ze af en toe naar buiten. De moeder en het kindwaar Dijsselbloem aan refereerde worden binnenkort overgeplaatst.

Dijsselbloem wil dat mensen die te lang in het uitzetcentrumverblijven worden overgeplaatst naar betere opvang in de zogenoemdevreemdelingenbewaring of op vrije voeten komen.Het Kamerlid wil ook dat Vluchtelingenwerk Nederland toegangkrijgt tot het centrum en de rechtsbijstand voor deuitgeprocedeerde asielzoekers beter wordt geregeld.

Gevaar

Vluchtelingenwerk vreest dat mensen uitgezet worden terwijl dathelemaal niet kan omdat ze in het land van herkomst gevaar lopen.Het uitzetcentrum in Rotterdam is in juni geopend met als doeluitgeprocedeerde asielzoekers kort op te vangen in afwachting vansnelle uitzetting.