BAGDAD/WASHINGTON - De Verenigde Staten vertrekken nietmeteen uit Irak na de machtsoverdracht midden volgend jaar. DeAmerikaanse strijdkrachten blijven ook na de installatie van eenovergangsregering in het land, benadrukte de Amerikaanse regeringzondag.

De omvang van de Amerikaanse aanwezigheid in Irak hangt af vande stabiliteit en de veiligheidssituatie in het land, aldus deAmerikaanse president Bush. Eerder had ook de Amerikaanse ministervan Defensie, Rumsfeld, gesteld dat er van een vervroegdeterugtrekking van de strijdkrachten geen sprake is.

Een woordvoerder van de coalitietroepen zei zondag dat demilitaire bezetting van Irak officieel op 30 juni 2004 eindigt. Nadie datum blijven er Britse en Amerikaanse troepen in Irak "opuitnodiging van de Irakezen", aldus de zegsman.

Overgangsregering

Volgens zaterdag uitgelekte en later bevestigde plannen krijgtIrak in juni 2004 een eigen overgangsregering.Parlementsverkiezingen zouden uiterlijk eind 2005 kunnen wordengehouden.

De Britse zondagskrant The Observer meldde dat president Bushtijdens zijn komende staatsbezoek aan Groot-Brittannië de 'exitstrategie' voor Irak met de Britse premier Blair zal bespreken.Bush vroeg het publiek om geduld. Het einde van het conflict inIrak zal niet "jaren en jaren" duren, zei hij in een interviewvoor de Britse omroep BBC.

Saddam Hussein

Volgens Bush zijn buitenlandse strijders in Irak actief. Deinfiltranten zouden wraak willen nemen voor de nederlaag van hetTalibanregime in Afghanistan. Zij streven naar eenmoslimfundamentalistisch bestuur voor Irak. Bush zei dat het hemniet zou verbazen als de verdreven president Saddam Hussein de handheeft in de aanslagen die in Irak worden gepleegd.

De Arabische televisiezender Al-Arabiya liet zondag eengeluidsband horen waarop de stem van Hussein zou staan. Op de bandspreekt 'Saddam' zijn volgelingen toe ter gelegenheid van deheilige maand ramadan. Hij roept opnieuw op tot de voortzetting vanhet gewelddadig verzet tegen de coalitietroepen in Irak. Bushbestempelde het bandje als propaganda.

De Amerikaanse strijdkrachten vuurden zondag voor de eerste keersinds het einde van de grote gevechtshandelingingen (1 mei) eensatellietgeleide raket op een Iraaks doelwit af. Volgens deAmerikanen beschoten zij een trainingskamp voor guerrillastrijders.De actie volgt op de dood van zeker zeventien Amerikaansemilitairen zaterdag in het Noord-Iraakse Mosul. De soldaten kwamenom het leven toen de twee helikopters waarin zij zaten, in eenwoonwijk neerstortten.

Beschieting

De toedracht was zondagavond nog niet duidelijk. Een van beidehelikopters zou een beschieting door rebellen hebben willenontwijken. Volgens een Amerikaanse militair was de Black Hawk in destaart geraakt. De beschadigde helikopter botste vervolgens tegende andere helikopter.

Met het jongste incident verloren de Amerikanen in nog geen vierweken tijd vijf helikopters, waarbij 39 personen om het levenkwamen. In zeker twee gevallen bevestigden de Amerikanen datopstandelingen de toestellen hadden neergehaald.