UTRECHT/ROTTERDAM - Rotterdam krijgt een gemeentelijkmonument ter nagedachtenis van slachtoffers van het wegverkeer. Deplaats van bezinning komt bij de Maastunnel. In de nacht van 27 op november 1999 kwamen daar twee jongeren om het leven toen zij inhun auto werden verpletterd door een tegemoetkomende auto, die methoge snelheid over de middenberm was geschoven.

Het monument wordt op 28 november onthuld, zo kondigdevoorzitter prof.ir. J. de Kroes van de VerenigingVerkeersslachtoffers (VVS) zondag aan tijdens de jaarlijkseherdenking van verkeersslachtoffers. Het gebeurt al vaak datnabestaanden een gedenkteken oprichten op de plaats waar hungeliefde de dood vond. Maar een gemeentelijk monument voorverkeersslachtoffers is volgens De Kroes een nieuw verschijnsel.

Het monument in Rotterdam is voor zover bekend het tweedegemeentelijke gedenkteken. In Wassenaar werd enkele maanden geledenhet eerste onthuld naar aanleiding van de dodelijke aanrijdingwaarbij een jonge vrouw werd aangereden door een automobilist diedoor rood reed. Een derde gemeentelijk monument, voor jeugdigeslachtoffers, is in voorbereiding in de gemeente Nuenen bijEindhoven, aldus De Kroes.

Plan

De ouders van een van de Rotterdamse slachtoffers van hetongeval bij de tunnel kwamen met het plan voor een monument. Datmoet volgens hen niet alleen hun zoon en zijn vriend gedenken, maaralle verkeersslachtoffers.

De deelgemeente Charlois, de gemeente Rotterdam en alle anderebetrokken gemeentelijke instanties gingen er volgens De Kroes meeakkoord. In de afgelopen jaren werd het verkeer in de Maastunnel op november enige tijd stilgelegd om met bloemen het fatale ongevalvan destijds te herdenken.

In Nederland vallen jaarlijks duizend verkeersdoden. Tijdens deherdenkingsbijeenkomst in de Geertekerk in Utrecht hieldennabestaanden en andere betrokkenen twee minuten stilte in acht omhen te gedenken. In de voorste rijen stonden 32 met lint afgezettestoelen symbool voor de lege plekken die de slachtoffers hebbenachtergelaten. Behalve in Utrecht waren er in ons land ookherdenkingen in Goes en Gorredijk.