BELGRADO - De presidentsverkiezingen die zondag inServië zijn gehouden, zijn opnieuw op een fiasco uitgelopen. Eenonfhankelijke waarnemersgroep maakte na het sluiten van destembussen om 20.00 uur bekend dat de opkomst rond de 38,5 procentlag. Volgens de Servische wetgeving moet minstens 50 procent van de,5 miljoen kiezers een stem uitbrengen.

Het is al de derde keer in ruim een jaar dat de Serviërs naar destembus gaan om een nieuwe president te kiezen. Ook bij de tweevorige edities in 2002 bleef de opkomst steeds onder de wettelijkvereiste van 50 procent. Twee Servische oppositiepartijen haddentot een boycot van de kiesgang op zondag opgeroepen, dus het fiascovan de verkiezingen werd al min of meer voorzien.

Nieuwe datum

Het is niet geheel duidelijk wat er na de opnieuw mislukteverkiezingen gaat gebeuren. Eerder deze week werd het Servischeparlement ontbonden. Voor 28 december staan vervroegdeparlementsverkiezingen gepland. Officieel kan een ontbondenparlement geen nieuwe presidentsverkiezingen uitroepen, daarom zaler waarschijnlijk pas in januari een nieuwe datum wordenvastgesteld waarop de Serviërs opnieuw een poging kunnen wagen omeen president te kiezen.

De Servische bevolking had zondag de keuze uit zes kandidaten.De twee belangrijkste kanshebbers waren de gematigderegeringskandidaat Dragoljub Micunovic (73) en de ultra-nationalistTomislav Nikolic (49). Volgens de peilingen bij de uitgangen van destembussen heeft Nikolic de meeste kiezers achter zich weten tekrijgen. Nikolic zou 46,5 procent van de uitgebrachte stemmenhebben gekregen tegen 35 procent die Micunovic zou hebbenverworven.

Dissident

Micunovic, momenteel voorzitter van het parlement van de Unievan Servië-Montenegro, was de kandidaat van wat nog over is van deDOS, de Democratische Oppositie van Servië die in oktober 2000president Milosevic ten val bracht. Micunovic, die onder wijlenpresident Tito al een dissident was in het communistischeJoegoslavië en twintig maanden doorbracht in een strafkamp op eeneiland, streed ook tegen het Milosevic-bewind en geniet respectvoor zijn democratische houding.

Nikolic is de opvolger van het 'enfant terrible' Vojislav Seseljals hoofd van de Servische Radicale Partij (SRS). Seselj is net alsMilosevic inmiddels bewoner van een Scheveningse VN-cel: Hij gingin februari vrijwillig naar Den Haag om, naar eigen zeggen, hetJoegoslavië-Tribunaal te 'vernietigen'.

Servië zit zonder gekozen president sinds eind vorig jaar deambtstermijn afliep van Milan Milutinovic. Ook hij verblijftintussen in een cel van het tribunaal in Den Haag.Natasa Micic, de voorzitster van het Servische parlement, zoumomenteel interim-presidente van Servië moeten zijn. Na deontbinding van het parlement eerder deze week, is de positie vanMicic echter onduidelijk.