HILVERSUM - De Raad voor de Rechtspraak heeft een organisatiein het leven geroepen die grote strafzaken voortaan gaat verdelentussen de rechtbanken in Nederland. Het LandelijkCoördinatiecentrum Megazaken (LCM), dat is gevestigd in hetgerechtsgebouw in Rotterdam, bepaalt in overleg met het OpenbaarMinisterie waar de strafzaken worden behandeld.

Dat heeft de coördinator van het LCM, de Amsterdamse rechter P.Kuster, zaterdag gezegd in het Radio 1 Journaal (NOS). Strafzakendienen normaal in het arrondissement waar een strafbaar feit isgepleegd of waar de verdachte woont. Het LCM moet toezien op beterespreiding van megazaken, waardoor de rechtbanken in de Randstadontlast worden.

Het Openbaar Ministerie maakt voor zo'n megazaak een plan vanaanpak en bepaalt onder meer hoeveel zittingscapaciteit enbeveiliging nodig is. "Ik moet checken of dat klopt volgenscriteria die binnen de rechtspraak zijn afgesproken en vervolgensde zaak toewijzen aan een rechtbank", aldus Kuster. Het LCM kijktbijvoorbeeld ook naar de expertise die bij bepaalde zaken aanwezigis.

Vuurwerkramp

Niet alle rechtszaken zijn geschikt om verdeeld te worden. "Wijnoemen dat vuurwerkzaken. Dat is een verwijzing naar devuurwerkramp in Enschede. Die zaak kan niet verplaatst worden, diehoort thuis in Enschede."

Kuster heeft al verschillende reacties "van kom maar op met diezaken" van rechtbanken in het hele land gekregen. "Het is leuk ommegazaken te doen, je kunt expertise opdoen en jezelf op de kaartzetten." Het LCM is niet bang dat op den duur door centralisatieeen vonnis een eenheidsworst wordt. "Dat is helemaal niet zo heelerg bezwaarlijk in een klein land als nederland", aldus Kuster.

Het LCM heeft afgesproken een ander bekostigingssysteem te gaanhanteren. Rechtbanken krijgen niet meer per zaak maar per aantalzittingsuren betaald. Advocaat I. Weski, onder meer betrokken bijde Doverzaak, denkt dat daardoor vooral de kleinere rechtbanken dezaken eindeloos gaan traineren.

Inteelt

Zij is niet blij met het initiatief. "Afgezien van het feit datmen moet afreizen in den lande, zijn de kleinere rechtbanken nietgoed geëquipeerd. Door zaken op grond van expertise toe te wijzen,creëer je inteelt." Volgens Weski moet elke rechtbank genoegkennis ontwikkelen om elke zaak aan te kunnen.