DEN HELDER - De politie in Den Helder heeft vrijdagvond hetontzielde lichaam van een 25-jarige vrouw aangetroffen. Ze lag inde achtertuin van haar woning in Den Helder en is vermoord, aldusde politie.

De vrouw werd sinds zondag vermist. De politie heeft de-jarige echtgenoot gearresteerd.

De vermoorde vrouw was moeder van drie kinderen. Haar lichaamwerd ontdekt tijdens een huiszoeking. De man had maandag aangiftevan de vermissing van zijn vrouw gedaan. Volgens hem had zij haarwoning na een ruzie in emotionele toestand verlaten.

De politie heeft sindsdien onder meer langs waterkanten en inhet duingebied naar de vrouw gezocht. Omdat de politie het nietvertrouwde, werd ook een recherchebijstandsteam geformeerd. Dieheeft de vrouw gevonden.