NEW ORLEANS - Bij een brand op een olieplatform in de Golf van Mexico is toch geen olie in zee terechtgekomen. Dat heeft de Amerikaanse kustwacht donderdag verklaard.

Aanvankelijk werd melding gemaakt van een oliespoor van ongeveer anderhalve kilometer lang, maar daar is de kustwacht op teruggekomen.

Eerder op de avond had de eigenaar van het boorplatform, het bedrijf Mariner Energy, al laten weten bij een vlucht over de installatie geen olie te hebben gezien.

Op het dek van het booreiland was een grote brand uitgebroken, in of vlakbij de verblijven van de werknemers. De vlammen zijn inmiddels gedoofd. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.

Wel is bekend dat er onderhoud aan het platform werd gepleegd, waardoor de installatie niet in productie was. Opgeslagen materialen voedden het vuur, en niet brandstof uit de pijpleiding. De zeven boorputten zijn volgens Mariner Energy dicht.

Deepwater Horizon

De explosie kwam vier maanden na de ondergang van het boorplatform Deepwater Horizon, eveneens in de Golf van Mexico. Daarbij stierven elf arbeiders en ontstond de grootste milieuramp in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Pas op 15 juli werd het olielek gedicht.

De plekken waar de incidenten met de boorplatformen zich voordeden, liggen enkele honderden kilometers van elkaar. Op de plek waar het donderdag misging met het platform van Mariner Energy is de zee circa honderd meter diep.

Milieuorganisaties grepen het voorval donderdag aan om aandacht te vragen voor het gebrekkige toezicht op booroperaties van oliemaatschappijen op open zee. ''Hoe vaak gaan we nog gokken met levens, economieën en ecosystemen?'', zo stelde John Hocevar van de Amerikaanse tak van Greenpeace een retorische vraag.

''Het is tijd dat we leren van onze fouten en verder kijken dan olie.''

Brand olieplatform Golf van Mexico