DEN HAAG - Een onafhankelijk bureau gaat onderzoeken hoe verpleeghuizen hun zorg aan de patiënten organiseren. Staatssecretaris Ross van Volksgezondheid heeft dit donderdag bekendgemaakt tijdens een overleg met de Tweede Kamer. Uit dit onderzoek moet blijken of verpleeghuizen efficiënter kunnen werken of niet.

Ross denkt zelf dat er grote verschillen zitten in de manier waarop verpleeghuizen de zorg aan hun patiënten organiseren. Volgens haar werkt het ene tehuis efficiënter dan het andere. Ze wil dat verpleeghuizen van elkaar leren.

Op de tocht

Verpleeghuizen moeten, net als andere zorginstellingen, per jaar een efficiencykorting opbrengen van 0,8 procent van hun budget. De koepelorganisatie Arcares van de verpleeghuizen zegt dat de zorg voor patiënten door deze korting verder op de tocht komt te staan. Familieleden zouden moeten bijspringen in de verzorging van bewoners. Verplegers zouden per dag nog maar veertig minuten zorg aan patiënten kunnen besteden.

De koepelorganisatie Arcares heeft eerder zelf een vergelijkend prestatieonderzoek gehouden. Bij dit onderzoek waren twintig verpleeghuizen betrokken. Staatssecretaris Ross wil dat de koepelorganisatie de uitkomsten van het onderzoek bekendmaakt.

Vertrouwelijk

Volgens directeur M. Rompa van Arcares kan dit niet zomaar. Instellingen hebben volgens haar meegewerkt aan het onderzoek op voorwaarde dat de uitkomsten vertrouwelijk zouden blijven. Ze gaat haar achterban toestemming vragen de gegevens toch publiek te maken.

Staatssecretaris Ross deed tijdens de vergadering haar beklag over het negatieve beeld dat de laatste weken is ontstaan over haar beleid op het gebied van de zorg. Er is volgens haar "een jas van kilte en kou" omheen gelegd. Dit beeld is volgens haar onjuist. Ze wil, benadrukte ze, de zorg juist reorganiseren in het belang van de patiënt.