DEN HAAG - Minister Dekker van Volkshuisvesting houdt onverkort vast aan een korting van 12 euro per maand op de huursubsidie vanaf juli 2004. Zij zit vast aan het regeerakkoord om de komende jaren daarop fors te bezuinigen.

Allerlei alternatieven zijn volgens de minister doorberekend. "Wij komen niet uit bij 210 miljoen, dat is mijn opdracht", zei de minister donderdag bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van VROM in de Tweede Kamer.

Dinsdag bleek al dat Dekker de steun heeft van de coalitiepartijen en daarmee van een Kamermeerderheid. CDA-Kamerlid Van Bochove stelde wel voor om de laagste inkomens ontzien door mensen die iets beter af zijn, meer te laten inleveren.

De minister ziet niets in zo'n aanpassing wegens de beperkte opbrengst. Voor minima met een hoge huur betekent dat volgens haar ook nog eens een forse daling op de huursubsidiebijdrage van 34 euro per maand. Bovendien leidt het tot ingewikkelder regels, terwijl Dekker die juist wil vereenvoudigen.