MIDDELBURG - De Provincie Zeeland lijkt de dupe te worden van de natuurcompensatie voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Het kabinet heeft namelijk besloten dat ter compensatie voor het verloren gaan van natuur bij Rotterdam een zeereservaat moet komen in de Voordelta. Een deel van deze Voordelta ligt op Zeeuws grondgebied.

In een zeereservaat gelden strikte regels en beperkingen voor economisch en recreatief gebruik. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben donderdag laten weten dat de kabinetsplannen ruw op hun dak zijn gevallen, omdat er geen overleg is geweest. Ook weten GS niet welke gevolgen de beperkingen hebben op de ontwikkeling van visserij en toerisme in Zeeland.

Om meer duidelijkheid te krijgen en overleg af te dwingen heeft Zeeland bij de Raad van State beroep aangetekend tegen de kabinetsplannen.