DEN HAAG - Nederland heeft woensdag een belastingverdrag met Japan gesloten. Het nieuwe verdrag vervangt het huidige dat dateert uit 1970.

Dit soort verdragen moet dubbele belastingheffing voorkomen over bijvoorbeeld inkomsten of winst. Hierdoor wordt een belangrijke barrière weggenomen voor investeerders.

De investeringen van Nederlandse ondernemingen in Japan zijn de afgelopen jaren toegenomen en bedragen op dit moment ongeveer 5 miljard euro. De Japanse investeringen in Nederland bedragen ongeveer 9 miljard euro.

Nederland heeft momenteel met ongeveer 85 landen een belastingverdrag.