DEN HAAG - In de Tweede Kamer bestaat geen meerderheid meer voor de aanpak van verspreiding van moslimscholen. De Partij van de Arbeid trok woensdag tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting steun aan de motie van VVD'er Hirsi Ali in.

De VVD reageerde woedend toen de PvdA woensdag met een afgezwakte eigen motie kwam. VVD'er Balemans spreekt van een ,,goedkope truc van de PvdA om een interne strijd te camoufleren''.

'Een vies spelletje'

Zijn collega Hirsi Ali sprak zelfs van ,,een vies spelletje'' en woordbreuk. PvdA-Kamerlid Hamer stelde dat de VVD niet meer over aanpassing van de motie van Hirsi Ali wilde praten. Het VVD-Kamerlid bestrijdt dat: tot de stemming volgende week zou er nog onderhandeld kunnen worden over haar motie. Hierin staat dat onderzocht moeten worden of er aan religieuze scholen extra eisen gesteld kunnen worden met het oog op integratie. De PvdA zwakt dit in de eigen motie af tot eisen aan alle scholen en liet ook de voorwaarde vallen dat schoolbestuurders de Nederlandse nationaliteit hebben.

De oppositiepartij vindt dat ze slechts goed ingeburgerd hoeven te zijn. Ook mag een school best uit één bevolkingsgroep bestaan, mits dit maar een afspiegeling is van de wijk.

Artikel 23

Onderwijsminister Van der Hoeven (CDA) ontraadde vorige week de motie van Hirsi Ali ,,voor 100 procent''. Een onderscheid tussen openbare scholen en bijzondere scholen zou artikel 23 van de grondwet, waarin de vrijheid van onderwijs in vastgelegd, aantasten. Ook de afgezwakte PvdA-motie ontraadt zij omdat hier geen expliciet waarborg voor de vrijheid van onderwijs is opgenomen.

Verder noemde de minister het ,,een gevoelig punt'' dat de PvdA scholen wil verplichten om kinderen te accepteren wanneer hun ouders de grondslagen van de school onderschrijven.

Kleutertoets

Op het punt van de kleutertoets maakte de minister nog een kleine terugtrekkende beweging. Vorige week kwam ze nog met een steekproef voor bepaalde groepen leerlingen, waarvan de eerste op -jarige leeftijd plaatsvindt. Daarmee kwam ze de Kamer tegemoet, want die was mordicus tegen haar oorspronkelijke voornemen alle kinderen te toetsen op 4-jarige leeftijd.

Donderdag zei Van der Hoeven weliswaar dat ze bij de steekproef bleef, maar benadrukte ze vooral dat ze slechts wilde voortbouwen op bestaande methodes om leerachterstanden bij leerlingen te meten. Zo zou geld om deze achterstanden te bestrijden beter verdeeld kunnen worden dan nu het geval is.

In het voorjaar komt ze met een uitgewerkt voorstel. Van der Hoeven keerde zich niet tegen het voornemen van de Kamer om geld dat ze voor de kleutertoets had uitgetrokken volgend jaar te besteden aan het bestrijden van achterstanden in het onderwijs.