WASHINGTON - Washington noemt het rapport van de Verenigde Naties over het atoomprogramma van Iran "onmogelijk te geloven". De Verenigde Staten reageerden woensdag op het verslag van het Internationale Atoomenergie Agentschap IAEA waarin staat dat er geen bewijs is dat het regime in Teheran bezig is met de ontwikkeling van een atoomwapen.

De Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken, John Bolton, vindt die conclusie ongeloofwaardig. Volgens hem komt uit het rapport juist een beeld naar voren van "intensieve en verhulde" inspanningen van Iran om een kernprogramma op poten te zetten. Die activiteiten kunnen in de ogen van Bolton alleen maar wijzen op pogingen van de islamitische staat om kernwapens te verkrijgen.

Bolton vindt het ook vreemd dat de IAEA tot zijn conclusie komt in een rapport dat evenzeer duidelijk maakt dat Iran in de afgelopen achttien jaar verscheidene malen internationale afspraken heeft geschonden. Het gaat dan onder meer om niet gemelde verrijking van uranium en om de productie van een kleine hoeveelheid plutonium, dat voor kernwapens kan worden gebruikt.

Standpunt

Bolton gaf niet aan wat het Amerikaanse standpunt zal zijn tijdens de komende IAEA-bijeenkomst volgende week in Wenen. Hij vindt dat Iran in elk geval moet stoppen met "liegen" tegen de IAEA.

Iran zelf zei woensdag bij monde van president Khatami niet helemaal tevreden te zijn over het IAEA-rapport. "Het belangrijkste punt in het rapport is dat er geen bewijs is dat Iran kernwapens heeft ontwikkeld. Alles omvattend zijn er positieve punten, maar ook punten die niet hadden hoeven worden gemeld", aldus Khatami.

Hij zei wel enkele bezwaren aan Mohammed el-Baradei, het hoofd van de IAEA, kenbaar te willen maken. Zo had de leider van de nucleaire waakhond van de VN andere overwegingen in zijn besluiten moeten laten meewegen.

Fouten

Volgens Khatami is het vanzelfsprekend dat in twintig jaar nucleaire ontwikkeling enkele fouten zijn gemaakt. "Maar deze vormen geen belangrijke schending van het Non-Proliferatie Verdrag (NPV)", aldus de president. Het NPV verbiedt de verspreiding van kernwapens.

Khatami verklaarde de vergadering van het bestuur van de IAEA op november af te zullen wachten. Dan besluit de IAEA of Teheran het NPV heeft geschonden. "Als zij een politieke houding aannemen, houden we het recht voor ons standpunt te wijzigen. Maar ik ben optimistisch", aldus Khatami.