AMSTERDAM - De Koninginnenacht komt terug in Amsterdam.Tenminste een beetje. Burgemeester Cohen kwam woensdag met zijnnotitie over Koninginnenacht. Hij wilde er eigenlijk niet aan, maarin september bleek dat de Amsterdamse gemeenteraad de tijd rijpacht voor de terugkeer van de Koninginnenacht in de hoofdstad.

Cohen stelt nu voor de regels te verruimen, maar tussen 5.00 en.00 uur 's morgens moeten de kroegen dicht en zijn activiteitentaboe.

Volgens Cohen is het "rustblok" noodzakelijk voor dehandhaving van de openbare orde en veiligheid. In die drie urenrust kan de gemeentereiniging de stad weer op orde brengen voor destart van Koninginnedag. Het rustblok maakt een nachtelijkevrijmarkt onmogelijk, omdat deze "naar zijn aard de gehele nachtvoort duurt", aldus Cohen.

Hulpdiensten

De laatste Koninginnenacht in Amsterdam was in 1995. Daarnaverbood toenmalig burgemeester Patijn het fenomeen omdatnachtelijke festiviteiten flink uit de hand waren gelopen. Door degrote mensenmassa's waren delen van de stad nauwelijks bereikbaarvoor de hulpdiensten. "De Koninginnenacht is aan zijn eigen succestenonder gegaan", zei Cohen in september.

Op aandringen van de gemeenteraad ziet hij nu toch watlichtpuntjes. Het college van burgemeester en wethouders stelt voorkleine buitenpodia toe te staan tot 1.00 uur 's nachts. Dehorecadagzaken mogen een uur langer openblijven, tot 4.00 uur. Desluitingstijd van de nachtzaken blijft gehandhaafd op 5.00 uur. Denotitie wordt donderdag besproken in de commissie Algemene Zaken.

Treinverkeer

Ook zonder nachtfestiviteiten kan het mis gaan in Amsterdam. In braken aan het einde van de dag ongeregeldheden uit bij hetCentraal Station. De Nederlandse Spoorwegen hadden het treinverkeerde hele dag al niet op orde, onder meer omdat mensen aan de noodremtrokken, en bleken 's avonds de reizigersstroom helemaal niet meeraan te kunnen.

Het Gemeentevervoerbedrijf, voor het bus-, tram- en metrovervoerin Amsterdam, en de Nederlandse Spoorwegen zijn dan ook geenvoorstanders van de herinvoering van Koninginnenacht in Amsterdam.Ze zeggen te weinig mensen en middelen te hebben en vrezen overlastvan dronken passagiers. De toeristenbranche en horecasector zienherinvoering wel zitten. Zij worden gesteund door een meerderheidin de gemeenteraad, onder aanvoering van de VVD.