NIJMEGEN - De bezuinigingen op de reageerbuisbevruchting(ivf) zijn 'onmenselijk'. Dat heeft de Nederlandse Vereniging voorObstetrie en Gynaecologie (NVOG) woensdag geschreven in een reactieop de plannen van minister Hoogervorst van Volksgezondheid.

Volgens de artsen is nu pas gebleken dat het kabinet niet alleen devergoeding voor de eerste ivf-behandeling voorziekenfondsverzekerden schrapt, maar ook de vergoeding vanmedicijnen bij andere vruchtbaarheidsbehandelingen.Volgens de artsen bleek dat deze week uit antwoorden vanHoogervorst op Kamervragen.

Volgens de minister hebbenvruchtbaarheidsbevorderende behandelingen geen medische noodzaak.De artsen bestrijden dat. Zij zeggen dat problemen metvoortplanting alles met medische problemen hebben te maken. Deminister onderschat volgens hen volledig het leed dat ongewenstekinderloosheid bij mensen veroorzaakt.

De Tweede Kamer bespreekt eind november de plannen van hetKabinet om te snijden in het pakket van voorzieningen dat via hetziekenfonds wordt vergoed.