DEN HAAG/HARDERWIJK - De Raad van State heeft woensdag het permanent bewonen van recreatiewoningen in Harderwijk verboden. Volgens de afdeling bestuursrechtspraak is het terecht dat de gemeente optreedt tegen mensen die permanent in een vakantiehuis wonen en dat Harderwijk een dwangsom oplegt aan dwarsliggers.

Het gemeentebestuur van de Gelderse plaats probeert al sinds een einde te maken aan permanente bewoning van 165 vakantiebungalows. Het college legde daarom een dwangsom op aan een groot aantal bewoners van recreatiewoningen in het park Slenck & Horst en een bewoonster van het park Het Verscholen Dorp. De betrokken bewoners ging daar tevergeefs tegen in beroep bij de rechtbank in Zutphen en vervolgens bij de Raad van State.

Advocaat A.D. Kok, een van de twee vertegenwoordigers van de bewoners, is teleurgesteld over de uitspraak. "Harderwijk heeft zeker dertig of veertig jaar gedoogbeleid gevoerd. Het is krom om dan plotseling dwangsommen op te leggen."

Hij beraadt zich op zijn volgende stap. "De kans dat veel cliënten besluiten nu een andere woning te zoeken, is groot. Toch wil ik eerst bekijken of het nuttig kan zijn beroep aan te tekenen bij het Europese Hof. Ook zijn we een bezwaarprocedure gestart tegen het nieuwe bestemmingsplan van de gemeente."