DEN HAAG - Het plan van minister Dekker (VROM) om de huursubsidie vanaf volgend jaar juli met gemiddeld 12 euro per maand te verlagen, gaat door. Er is geen meerderheid in de Tweede Kamer om het voorstel te dwarsbomen. Dekker wil met de maatregel bezuinigingen (in totaal 210 miljoen in ) halen.

CDA-woordvoerder Van Bochove sloot zich dinsdag bij de behandeling van de VROM-begroting niet aan bij de oppositie die forse kritiek heeft op Dekkers plannen. Hij is wel tegen een algemene korting. Als het aan hem ligt worden de allerlaagste inkomens ontzien. Zij worden maximaal 8 tot 9 euro gekort. De andere moeten meer subsidie inleveren.

Daarnaast stelde hij voor dat de minister overlegt met huurders en verhuurders over het openbreken van een afspraak uit 2001 dat de huren jaarlijks met de inflatie plus 0,4 procentpunt omhoog gaan. De Woonbond wil via die weg de verwachte huurverhoging van 3,3 procent ruimschoots halveren tot 1,5 procent. D66-woordvoerstere Giskes wil ook langs die weg een lagere huurverhoging.

De linkse oppositie in de Kamer wil voor 2004 een bevriezing van de huren om de bezuinigingen te betalen. Huurders hebben immers ook te maken met een loon- en uitkeringsstop voor 2004 en 2005. "Als iedereen moet inleveren, dan de huisbaas ook", aldus GroenLinks-Kamerlid Van Gent. De ChristenUnie drong aan op een soortgelijk huurakkoord.

Van Gent verweet de CDA-fractie ondanks het "zogenaamde sociale gezicht" van de partij de meest asociale maatregelen te steunen. Met zijn voorstel legt Van Bochove volgens haar de rekening bij ouderen met een klein pensioen.