BAGDAD - De Amerikaanse 'gouverneur-generaal' in Irak, Paul Bremer, is dinsdag vrij plotseling naar Washington afgereisd. Kort voor hij in Bagdad een ontmoeting zou hebben met de bezoekende Poolse premier Leszek Miller, zegden de Amerikaanse autoriteiten deze bijeenkomst af. Ze gaven geen toelichting op de reis van Bremer.

De diplomaat Bremer werd in mei topman van de Amerikaanse bezetters in Irak. Hij verving in die functie een man van het Pentagon, generaal Garner. Bremer moet erop toezien dat de wederopbouw van het land de gestalte krijgt die de Amerikanen voor ogen hebben. Hij zei begin deze maand dat hij voorstander is van een tijdschema om de macht sneller over te dragen aan de Irakezen.

'Autoriteit'

Bremer ontvouwde in september een zevenstappenplan om tot Iraakse soevereiniteit te komen. "Ze beginnen te begrijpen dat dat plan niet uitgevoerd kan worden. We hebben een soort overgangsregering nodig die enige autoriteit kan krijgen", citeert The Washington Post een anonieme regeringsfunctionaris, die is betrokken bij de Amerikaanse politiek in Irak.

De manier waarop het bewind weer in Iraakse handen moet komen, is volgens de Amerikaanse krant onderwerp van discussie. President Bush zou langzamerhand terugkomen van het standpunt dat er eerst een geschreven grondwet moet zijn die door een landelijk referendum is goedgekeurd.

Aftocht

Een aantal politici in de VS verdenken de regering er nu van dat ze snel van de kwestie-Irak afwil en een strategie voor een aftocht overweegt. De regering ontkent dat. De VS hebben naar schatting .000 militairen in Irak en stellen er halverwege 2004 nog zeker ongeveer 105.000 man te zullen hebben.