ROTTERDAM - De PvdA in Rotterdam vindt dat de stad geen asielzoekers met een vluchtelingenstatus meer moet opnemen. Het is een van de punten die de partij inbrengt in de discussie over beperking van de toestroom van kansarme nieuwskomers.

Minister Verdonk liet in een reactie weten dat alle gemeenten dus ook Rotterdam de plicht hebben om asielzoekers op te nemen. De grote steden zouden er beter aan doen meer werk te maken van het uitzetten van illegalen, stelde zij.

Het debat begon deze zomer nadat Leefbaar Rotterdam een allochtonenstop voorstelde om de problemen in de achterstandswijken aan te pakken. Eerder luidde PvdA-er D. Schrijer, deelraadsbestuurder in Charlois, de noodklok. Hij vroeg zich af hoeveel kansarme nieuwkomers de stad Rotterdam nog kon hebben en stelde dat de begeleiding van de nieuwelingen beter moet.

'Aanpakken'

Het college zegde toe om met een actieplan te komen. Een werkgroep zoekt in opdracht van burgemeester en wethouders naar maatregelen om "de opeenhoping van sociale en economische problemen in een aantal wijken aan te pakken'. Het college presenteert zijn actieplan 1 december.

Burgemeester en wethouders gaven eerder al aan dat ze hulp nodig hebben van politiek Den Haag. Bijvoorbeeld op het gebied van volkshuisvesting en binnenlandse migratie, zoals wethouder Van der Tak dat noemde. "Er is een te grote toe- en instroom in de stad. Daar moet de rem op wil je de investeringen die je doet in buurten en wijken laten renderen", stelde hij.

'Niet in Bloemhof en Tarwewijk'

In het twaalfpuntenplan van de PvdA is de stop op asielzoekers het hardste standpunt. Asielzoekers zouden huisvesting buiten Rotterdam moeten krijgen. De PvdA wil deze mensen "zeker niet meer in Bloemhof en Tarwewijk, buurten waar nu al te veel problemen samenkomen". Verder zouden Antilliaanse jongeren in Rotterdam in een internaat moeten wonen, waar ze met behulp van een coach voorbereid worden op het volgen van opleiding en vinden van werk.

Ook zou de gezinshereniging moeten worden afgeremd. De PvdA wil niet tornen aan het grondrecht dat ieder zijn eigen partner mag uitzoeken. Zij wil wel met name Turkse en Marokkaanse jongeren met voorlichting en maatregelen bewust maken van de risico's van het trouwen met een man of vrouw uit het land van herkomst. De huwelijken zouden vaak stuklopen. "Sociaal isolement van vaak laag geschoolde en slecht geïntegreerde nieuwkomers is het gevolg", schrijft de partij.

'Geen hek'

De PvdA verklaart niet achter "hard optreden of een hek rond Rotterdam" te staan en vindt dat de afgelopen maanden in het debat over de instroom van allochtonen "heel vervelende beelden" zijn gebruikt.