DEN HAAG - Premier Balkenende vindt niet dat sprake is van verdeeldheid in het kabinet. Hij zei dit dinsdag in de Tweede Kamer waar hij zich moest verantwoorden voor zijn oproep aan de media om de toon te matigen bij satire op het Koninklijk Huis.

Er is vrijdag in de wekelijkse vergadering van de ministerraad geen besluit genomen of zelfs maar een conclusie getrokken, toen daar werd gesproken over de satire op het Koninklijk Huis. De vice-premiers Zalm en De Graaf namen later weliswaar afstand van de uitlatingen van Balkenende, maar hebben niet gezegd dat die zijn omstreden uitspraken niet had mogen doen.

Balkenende, die tijdens het vragenuurtje van de Kamer zei nergens spijt van te hebben, deed zijn oproep "vanuit zijn verantwoordelijkheid als minister-president", die de persoonlijke levenssfeer van de leden van het Koninklijk Huis wil beschermen. Minister Donner van Justitie zei dat het appèl op de eigen verantwoordelijkheid van pers en programmamakers bedoeld is om te voorkomen dat het instituut van het Koninklijk Huis steeds verder wordt uitgehold.

Thorbecke

"Er is geen sprake van censuur", aldus Balkenende. Hij vindt bovendien dat zijn uitspraken niet in strijd zijn met het beginsel van de liberaal Thorbecke, dat de overheid geen oordeel past over kunst. "Ook Thorbecke erkende dat grondrechten met elkaar kunnen botsen."

De vrijheid van meningsuiting houdt voor Balkenende niet in dat men niet mag opkomen voor het recht van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Hij gaf evenals minister Donner aan dat hij de media slechts had willen aanspreken op hun verantwoordelijkheid.