DELFT - Steeds minder ouders roken en staan toe dat dit gebeurt als hun kind van nog geen jaar oud in de buurt is. De Stivoro-campagne 'Roken? Niet waar de kleine bij is' heeft succes gehad. Dat stelt gezondheidswetenschapper M. Crone van TNO die woensdag op het onderwerp promoveert aan het Medisch Centrum van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

In 1996, voor de start van de campagne, gaf 41 procent van ongeveer 1100 geënquêteerde moeders aan dat er werd gerookt in aanwezigheid van hun kind in de woonkamer. Na twee jaar campagne zei nog maar 18 procent van de 2534 ondervraagde moeders dat dit gebeurde.

Het effect van het voorlichtingsproject, dat bijna driekwart van de verpleegkundigen op consultatiebureaus gebruikt, wordt echter minder als het kind ouder wordt, aldus de promovenda. Crone stelt daarom voor de campagne uit te breiden voor ouders van oudere kinderen. Daarnaast stelt ze dat specialisten als kinder- en KNO-artsen meer aandacht aan meeroken moeten besteden. "Zeker als deze kinderen gezondheidsproblemen hebben, zoals astma of oorinfecties."