DEN HAAG - Het kabinet wil veel meer in het werk stellen om uitgeprocedeerde asielzoekers het land uit te krijgen. Het huidige beleid, dat in 1999 onder de vorige staatssecretaris van Justitie Cohen is ingezet, is te weinig effectief. "Het terugkeerbeleid heeft niet de resultaten geboekt die we ervan hadden verwacht", erkende premier Kok vrijdag na afloop van de ministerraad.

Het kabinet wil onder meer vijfduizend volledig uitgeprocedeerden uit de opvang zetten. Het gaat hierbij om mensen die op basis van de oude Vreemdelingenwet nog recht op onderdak hebben. Justitie wil dat deze groep op eigen gelegenheid terugkeert naar het land van herkomst.

Daarnaast moeten dit jaar in totaal 13.000 vreemdelingen gedwongen Nederland verlaten. Het gaat daarbij vaak om mensen die criminele activiteiten hebben verricht. Deze gedwongen uitzettingen kunnen groepsgewijs per chartervliegtuig plaatsvinden.

Terugkeerbeleid

Onder het huidige terugkeerbeleid hebben afgewezen asielzoekers 28 dagen de tijd om de asielopvang te verlaten. Zij moeten op eigen houtje vertrekken. Illegalen kunnen tot ongewenst persoon worden verklaard, en op die grond het land worden uitgezet.

Volgens Kok is de aanscherping van het beleid noodzakelijk om een gezond draagvlak te houden voor de opvang van 'echte' vluchtelingen. Bovendien is het in niemands belang mensen hier te houden die geen recht hebben op asiel, aldus de premier. Hij weersprak de suggestie dat het kabinet, onder druk van de populariteit van Leefbaar Nederland, een ruk naar rechts maakt.

Spierballentaal

Het wegsturen van mensen die hier soms al jaren wonen, is volgens Kok een gevoelig en lastig onderwerp. "De praktijk van het leven is vaak weerbarstig. We moeten de sociale kant hiervan niet uit het oog verliezen." Gemeenten willen soms niet meewerken aan gedwongen uitzettingen, omdat gezinnen door hun lange verblijf geïntegreerd zijn in de Nederlandse samenleving.

"Het geeft geen pas spierballentaal te uiten tegen die gemeenten. Het is veel te gemakkelijk om vanuit Den Haag te zeggen dat zij een verkeerd beleid voeren. Overleg is de enige weg om daar uit te komen", aldus Kok.

Kalsbeek

Staatssecretaris Kalsbeek van Justitie wil verder goede afspraken maken met landen waar asielzoekers vandaan komen. Zij hoopt dat die landen sneller zullen meewerken om hun eigen onderdanen terug te nemen, als Nederland hun asielverzoek heeft afgewezen. Ook komen er scherpere controles op Schiphol, zodat vreemdelingen die geen recht hebben om in Nederland te verblijven, snel kunnen worden teruggestuurd.