DEN HAAG - De St. Gerardus Majella Mavo in Utrecht ziet afvan verplichte lessen Turks in de brugklas. Het vak wordt nu eenvan de drie moderne vreemde talen waaruit de leerling er twee moetkiezen. Dat zei directeur T. van Vught maandagavond in hettelevisieprogramma Nova. Uit financiële overwegingen zei hij deverplichting van Turks in het eerste jaar voor volgend schooljaarte hebben geschrapt.

De Tweede Kamer reageerde afgelopen weekeinde afwijzend op hetplan van de mavo. Minister Van der Hoeven van onderwijs wees ermaandag op dat de wet scholen de ruimte laat zelf een lesprogrammate kiezen. Als de ouders ook hun woordje hebben mogen doen, staatde school verder niets in de weg.

De voornaamste aanleiding om Turks te gaan geven op de mavo inUtrecht is de toestroom van een aantal Turkse leerlingen van tweescholen die door een gebrek aan leerlingen dichtgingen. Nu is ruimde helft van de scholieren St. Gerardus Majella Mavo vanbuitenlandse afkomst.

Volgens Van Vught vragen ook andere leerlingen of ze Turkskunnen krijgen of Arabisch kunnen gaan volgen. Van belemmering vanintegratie is volgens hem geen sprake. Dat argument gebruik jevolgens hem ook niet bij Duits of Frans.

Onderwijsbonden AOb en de Onderwijsbond CNV willen zich niet methet lesprogramma van een school inlaten. Ze stellen dat scholenheel goed zelf kunnen bepalen hoe zwaar hun onderwijs wordt. Verdervindt de Onderwijsbond CNV dat Turks gewoon een moderne Europesetaal is als Turkije lid van de Europese Unie is geworden. "Dan ishet logisch dat je het de leerlingen ook aanbiedt als een van demoderne vreemde talen", vindt CNV-bestuurder E. de Jong.