TBLISI - De belangrijkste oppositiepartij in Georgiëbereidt een gewapende opstand voor om de huidige presidentSjevardnadze en diens regering omver te werpen. Dat althans beweertde Georgische minister van Binnenlandse Zaken, Koba Narchemashvili.

Voor de Georgische staatstelevisie zei de bewindsmanmaandagavond dat hij betrouwbare informatie heeft dat de NationaleBewegingspartij in alle delen van het land "bendes" vormt, dievan plan zijn geweld te gebruiken. De Nationale Beweginspartijwordt aangevoerd door Michail Saakasjvili. De oppositieleider leidtde betogingen tegen de vermeende fraude bij deparlementsverkiezingen van 2 november. Duizenden demonstranten gaandagelijks de straat op.

Saakasjvili eist dat zijn partij tot winnaar van de verkiezingenwordt uitgeroepen. Zondag dreigde hij al dat Sjevardnadze andersmet geweld zal worden afgezet.