MAASTRICHT/DEN HAAG - De Waterleidingbedrijven in Nederland willen een verbod op lozingen in de rivieren tijdens de droge zomermaanden, als de waterstanden laag zijn. Met name de Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) wil zo'n verbod, omdat de Maas een regenrivier is en in de zomer bij lage waterstanden veel last heeft van hogere concentraties giftige afvalstoffen, waardoor de drinkwatervoorziening in gevaar komt.

Dat zei een woordvoerder van WML maandag. Hij onderschrijft daarmee een standpunt van de RIWA, de Vereniging van Rivierwater Bedrijven. Juist in de Maas is de situatie nijpend, getuige het noodgedwongen moeten stopzetten van de winning van drinkwater uit deze regenrivier gedurende twee maanden afgelopen zomer, aldus WML. Dat gebeurde na een lozing door DSM van een nog steeds onbekende afvalstof.

WML wil dat Rijkswaterstaat en het Zuiveringschap Limburg hun verantwoordelijkheid nemen en zomerse lozingen verbieden. Zo'n verbod geldt momenteel onder bepaalde omstandigheden ook voor het lozen van thermisch warm water uit elektriciteitscentrales.

DSM

"DSM stelt dat bij lage waterstanden dan maar beter geen drinkwater uit de Maas kan worden gewonnen. Maar wij vinden dat de wereld op zijn kop", aldus de woordvoerder van WML. "Een rivier heeft meer functies, niet alleen een afvalwaterkanaal", aldus deze woordvoerder. "Het kan niet zo zijn dat een afvallozer bepaalt wanneer wij met winnen van drinkwater moeten stoppen."

Maas

Het probleem is langs de Maas nijpender dan elders in Nederland, aldus WML. De Rijn heeft als gletsjerrivier een veel constanter watertoevoer als de Maas, die volledig afhankelijk is van regenval. Staatssecretaris Van Geel, die de milieunormen vaststelt, houdt wat de wens van de waterleidingsector betreft de nodige slag om de arm. Hij wil wel kijken naar zo'n lozingsverbod voor industrieën in de zomer, maar tekent er bij aan dat die al gebonden zijn aan vergunningsvoorwaarden en dat zo'n verbod ook wel in het bedrijfsproces moet passen, aldus zijn woordvoerder in een reactie