CHESAPEAKE - Lee Malvo heeft ontkend dat hij schuldig isaan de reeks sluipmoorden die vorig najaar de regio Washington inzijn greep hield. In de staat Virginia begon maandag het procestegen de nu 18-jarige Malvo, die een van de twee sluipschutters zouzijn die vorig jaar tien mensen doodschoten en er vier verwondde.

Het duurde meer dan drie weken voor Malvo en zijn 42-jarige maatJohn Muhammed konden worden opgepakt. Ze hadden speciaal voor hunsluipmoorden een auto verbouwd van waaruit ze van grote afstand opwillekeurig mensen schoten.

Malvo zijn twee aanklachten wegens moord ten laste gelegd enovertreding van de wapenwet. Elders in Virginia loopt sinds 14oktober het proces tegen Muhammed. Beiden kunnen de doodstrafkrijgen.

De rechtszaken tegen het duo worden in Virginia gehouden, ruim kilometer ten zuidoosten van de Amerikaanse hoofdstad waar demisdrijven plaatsvonden. In Washington zou het onmogelijk zijngeweest een onbevooroordeelde jury te vinden.

Malvo's advocaten hopen dat hij niet-toerekeningsvatbaar wordtverklaard, omdat Muhammed de jongen zou hebben gehersenspoeld.Malvo is al verschillende keren aanwezig geweest bij de rechtszaaktegen Muhammed. Hij heeft geweigerd daar te getuigen, omdat hijzichzelf daarmee zou kunnen belasten. Hij moest echter verschijnenzodat getuigen konden aanwijzen, dat hij degene was die ze haddengezien bij een van de veertien schietpartijen.