ROTTERDAM - Rotterdammers zien illegale en onveilige woonsituaties en overlast door jongeren als een groeiend probleem in de stad. Ze vinden dat het college van burgemeester en wethouders daar meer aandacht aan moet besteden. De inwoners hebben wel waardering voor de inzet van het stadsbestuur om de veiligheid te vergroten.

Dat blijkt uit de derde kwartaalmeting die het gemeentelijk centrum van onderzoek en statistiek (COS) onder 1250 bewoners heeft gehouden. De resultaten zijn maandag vrijgegeven. Sinds het aantreden van het nieuwe college peilen de bestuurders of hun 'Rotterdamse aanpak' aanslaat. Ruim tweederde van de ondervraagden zegt iets van de acties van B & W te merken, net als bij de eerste twee metingen in februari en juni.

Vuil op straat

De Rotterdammers zijn vooral positief over de inspanningen voor een veiliger openbaar vervoer en de veiligheid rond het Centraal Station. Ze zijn minder te spreken over het vuil op straat, door de meeste mensen genoemd als belangrijkste onderwerp waaraan de lokale overheid moet werken (63 procent). De thema's overlast door jongeren (54) en terugdringen van illegaal en onveilig wonen (49) volgen op korte afstand.

De inwoners zijn nog altijd verdeeld over de ontwikkeling van de stad in het afgelopen jaar. Een kwart vindt dat Rotterdam vooruit gaat en een kwart vindt dat de stad juist achteruit gaat. De overige groep meent dat de situatie gelijk is gebleven of weet het niet.

Fouilleren

Preventief fouilleren, een van de stokpaardjes van het nieuwe college, wordt door 79 procent van de ondervraagden als effectief gezien. De inspanningen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid en de aanpak van schoolverzuim krijgen ook een hoge waardering. De andere prioriteiten (huisvesting, inburgeren, economie) komen minder uit de verf.

Veel Rotterdammers vinden dat de wethouders meer van zich moeten laten horen. Alleen J. van der Tak (sociale integratie) is bij de bevolking enigszins bekend (19 procent). De ondervraagden stellen ook dat de beleidsambtenaren meer de straat op moeten gaan om te horen wat onder de bevolking leeft.

De enquêteurs hebben de respondenten ook een aantal actuele thema's voorgelegd. Zo vindt 83 procent dat iedere Rotterdamse ondernemer goed Nederlands moet kunnen spreken en schrijven voordat een vestigingsvergunning wordt verleend. Een meerderheid (62 procent) is het eens met de stelling dat de architectuur van moskeeën moet worden aangepast aan Nederlandse maatstaven. Dat is een verwijzing naar de ophef rond de Marokkaanse Essalam-moskee in Rotterdam-Zuid.