JOHANNESBURG - De Wereldbank heeft op de top voor duurzame ontwikkeling in Johannesburg gewaarschuwd voor een wereldwijde toename van de wateroverlast. Overstromingen zoals deze zomer in Europa zullen in de toekomst vaker voorkomen.

De Amerikaan Robert Watson, een vooraanstaand wetenschapper van de Wereldbank, verklaarde dinsdag dat de overstromingen in Europa een voorbode zijn voor nog meer natuurrampen. Industrielanden zouden hieruit hun conclusies moeten trekken en meer maatregelen moeten nemen om de verdere opwarming van de atmosfeer tegen te gaan.

Broeikasgassen

Wetenschappers brengen de opwarming van de atmosfeer in verband met de uitstoot van broeikasgassen, zoals kooldioxide. Volgens Watson zou de temperatuur op aarde met meer dan vijf graden kunnen stijgen. Het gevolg daarvan zal zijn dat er op meer plaatsen extreme weerpatronen ontstaan. Op sommige plaatsen wordt het natter, andere plekken krijgen te maken met toenemende droogte.

Op de wereldtop in Johannesburg staan de ontwikkelingen in het klimaat overigens niet op de agenda. Volgens Watson wilden de Amerikanen niet praten over dit onderwerp. De VS stapten vorig jaar uit het Kyoto-protocol, dat de westerse landen ertoe verplicht de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen. De discussies in de Zuid-Afrikaanse stad gaan over bestrijding van de armoede en economische ontwikkeling waarbij het milieu wordt ontzien.