DEN HAAG - Scholen mogen het vak Turks verplicht stellen in de brugklas. De wet biedt hen vrije ruimte om zelf een vak aan te bieden. Dat is de reactie van onderwijsminister Van der Hoeven op het plan van de St. Gerardus Majella Mavo in Utrecht om Turks voor alle leerlingen verplicht te stellen in het eerste jaar. Een woordvoerster van het departement heeft dat maandag laten weten. De Tweede Kamer heeft dit weekeinde afwijzend op het voornemen gereageerd.

De woordvoerster wijst erop dat de vrije ruimte op andere scholen ook benut wordt, maar dan met andere vakken, zoals Spaans, Russisch of godsdienst. Als de ouders ook hun woordje hebben mogen doen, staat de school verder niets in de weg.

Turks

De voornaamste aanleiding om Turks te gaan geven op de mavo in Utrecht is de toestroom van een aantal Turkse leerlingen van twee scholen die door een gebrek aan leerlingen dichtgingen. Nu is ruim de helft van de scholieren St. Gerardus Majella Mavo van buitenlandse afkomst.

Volgens directeur T. van Vught vragen ook andere leerlingen of ze Turks kunnen krijgen of Arabisch kunnen gaan volgen. De directeur zegt ook die laatste taal te willen invoeren. Van belemmering van integratie is volgens hem geen sprake. Dat argument gebruik je volgens hem ook niet bij Duits of Frans.

Onderwijsbonden AOb en de Onderwijsbond CNV willen zich niet het lesprogramma van een school inlaten. Ze stellen dat scholen heel goed zelf kunnen bepalen hoe zwaar hun onderwijs wordt. Verder vindt de Onderwijsbond CNV dat Turks gewoon een moderne Europese taal is als Turkije lid van de EU is geworden. "Dan is het logisch dat je het de leerlingen ook aanbiedt als een van de moderne vreemde talen", vindt CNV-bestuurder E. de Jong.

Het CDA heeft minister Van der Hoeven inmiddels vragen over de invoering van Turks op de Utrechtse mavo gesteld.