BRUSSEL - De gemoederen tussen België en Nederland over de IJzeren Rijn lopen steeds hoger op wegens de harde opstelling van minister Netelenbos in dit dossier.

De Belgische minister van Mobiliteit Durant dreigt met juridische stappen. Haar Vlaamse collega Stevaert heeft een ontmoeting, dinsdag in Vlissingen, met Netelenbos afgezegd.

Durant is het grondig oneens met Netelenbos over de kosten en de tijdelijke reactivering van de goederenspoorlijn tussen de Antwerpse haven en Duitsland, die deels over Nederlands grondgebied loopt.

De minister reageerde donderdag in het Belgische parlement boos op een brief die minister Netelenbos dinsdag aan de Tweede Kamer stuurde. Anders dan Netelenbos vindt zij niet dat België moet opdraaien voor de kosten voor het in ere herstellen van de IJzeren Rijn. "Wij zijn niet bereid om een groot deel van deze werken, die voor ons misschien niet noodzakelijk, zijn te betalen."

Netelenbos weigert bovendien mee te werken aan een tijdelijke openstelling van het historische tracé van de spoorlijn, in afwachting van een nieuwe verbinding.

Volgens Durant is dat allemaal in strijd met oude afspraken. Nederland en België hebben daarover in maart 2001 een zogeheten memorandum afgesloten. De Belgische minister had daarover dinsdag contact gehad met 'de Nederlandere overheden' omdat het "voor ons heel belangrijk is dat het memorandum gerespecteerd wordt. Voorts heb ik meegedeeld dat wij de juridische piste zullen onderzoeken, omdat wij niet in de situatie willen blijven verkeren waarin er niets beweegt".

Volgens haar woordvoerder ging het niet om een rechtstreeks contact met minister Netelenbos. Durant is in België eerstverantwoordelijke voor de IJzeren Rijn, omdat de spoorwegen haar bevoegdheid zijn. De Vlaamse minister Stevaert wilde de zaak ook met Netelenbos bespreken vanwege het belang van de spoorlijn voor Antwerpen "en daarin is Vlaanderen vragende partij", aldus zijn woordvoerder.

Hij zei vrijdag echter dat er geen sprake is van een protestactie. De ontmoeting is volgens hem alleen verdaagd omdat er verfijningen nodig zijn in twee memorandums inzake de Westerschelde die in Vlissingen zouden worden ondertekend.

Feit is echter dat begin januari de Vlaamse minister-president Dewael nog scherp uitviel naar Nederland dat opzettelijk het openstellen van de IJzeren Rijn zou vertragen. Dewael had het over 'bange wezels'. Hij wilde de zaak overleggen met premier Kok, maar hun gebruikelijke jaarlijkse ontmoeting gaat voorlopig niet door 'vanwege het pre-electorale klimaat' in Nederland, zei Dewaels woordvoerder.."