AMSTERDAM - Ruim de helft van de Nederlanders meent dat de eigen taal verloedert. Volgens de overgrote meerderheid van de inwoners kunnen Nederlanders geen foutloze brieven meer schrijven en wemelen veel e-mails van de taalfouten. Dat blijkt uit een maandag uitgebracht onderzoek van het bureau NFO Trendbox onder vijfhonderd Nederlanders.

Hieruit blijkt dat iets minder dan de helft van de ondervraagden (46 procent) meent dat het onderwijs in de Nederlandse taal steeds slechter wordt. Van de ondervraagden boven de vijftig jaar meent zelfs 60 procent dat dit het geval is. 56 Procent van de mensen stelt dat de taal verloedert. Zo zegt 64 procent dat er veel fouten in e-mails zitten en meent 71 procent dat de meeste Nederlanders niet meer in staat zijn om een foutloze brief te schrijven.

De ondervraagden zijn verdeeld over het gebruik van Engelse termen in de Nederlandse taal. Vijftig procent heeft hier geen enkel probleem mee terwijl de andere helft dit afkeurt. Jongeren ervaren het gebruik van leenwoorden als minder problematisch dan ouderen. In Vlaanderen wordt aan Engelse woorden vaak een Nederlands tintje gegeven, of worden deze zelfs min of meer letterlijk vertaald. Voor dat idee loopt de helft van de Nederlanders, met name jongeren, niet warm, en de andere helft die voornamelijk uit ouderen bestaat ziet dit wel zitten.

Een overgrote meerderheid van de Nederlanders, ruim 80 procent, is van mening dat men zelf de eigen taal in woord en geschrift goed beheerst. Wel denkt ongeveer een derde van de inwoners dat het Nederlands over vijftig jaar dusdanig is veranderd, dat de mensen van nu het nauwelijks meer zouden kunnen verstaan. Met name de -plussers zijn deze mening toegedaan.