DEN HAAG - De platvloerse satires op het koningshuis dreigen wegens de continuïteit, de gestaagheid en de massaliteit het functioneren van het koningschap aan te tasten. Die waarschuwing uitte minister Donner van Justitie zondag in het televisieprogramma Buitenhof. De bewindsman reageerde op de waarschuwende woorden van premier Balkenende afgelopen vrijdag over hetzelfde onderwerp.

Donner constateerde dat de serieuze journalistiek de afgelopen maanden eveneens volop heeft meegedaan aan hypes rond het koningshuis, zoals de affaire rond Mabel Wisse Smit, de verloofde van prins Friso. "Er is toen een beeld van onbetrouwbaarheid neergezet die niet strookt met de feiten. De berichtgeving lijkt dan soms meer op een lynchpartij dan op evenwichtige nieuwsvoorziening'', aldus Donner. "Vrijheid van pers of meningsuiting vergt verantwoordelijkheid, anders komt het tot losbandigheid en eindigt het in verloedering'', voegde hij daar aan toe.

Donner stelde dat Balkenende het recht heeft mensen hierop tijdig te wijzen. "De kwestie is in de ministerraad besproken, omdat het functioneren van een deel van het staatsbestel in het geding is'', aldus de bewindsman. Het is volgens hem een misverstand te denken dat alleen de rechter de grens van het betamelijke moet bepalen. De media hebben een eigen verantwoordelijkheid en daar mag de premier hen op wijzen.

Donner liet doorschemeren zich eveneens te hebben gestoord aan de uitzending van Kopspijkers van zaterdag. Daarin veegde 'Beatrix' de vloer aan met de kritiek van Balkenende op de televisieprogramma's die het koningshuis op de haknemen. Donner sprak van een "smakeloze'' vertoning. De bewindsman zei actie te willen ondernemen om het tij te keren. Het gaat dan niet om het aanspannen van rechtszaken. Er zijn ook nog andere manieren om iets aan de orde te stellen, bijvoorbeeld door gesprekken met hoofdredacteuren, aldus de minister.