BRUSSEL - De gemoederen tussen België en Nederland over de IJzeren Rijn lopen steeds hoger op wegens de harde opstelling van minister Netelenbos in dit dossier. De Belgische minister van Mobiliteit Durant dreigt met juridische stappen. Haar Vlaamse collega Stevaert heeft een ontmoeting, dinsdag in Vlissingen, met Netelenbos afgezegd.

Durant is het grondig oneens met Netelenbos over de kosten en de tijdelijke reactivering van de goederenspoorlijn tussen de Antwerpse haven en Duitsland, die deels over Nederlands grondgebied loopt.

De minister reageerde donderdag in het Belgische parlement boos op een brief die minister Netelenbos dinsdag aan de Tweede Kamer stuurde.

Anders dan Netelenbos vindt zij niet dat België moet opdraaien voor de kosten voor het in ere herstellen van de IJzeren Rijn. "Wij zijn niet bereid om een groot deel van deze werken, die voor ons misschien niet noodzakelijk, zijn te betalen."