Veel meer mensen dan gebruikelijk hebben zondag in Amsterdam de Kristallnacht, het begin van de jodenvervolging op november 1938, herdacht. Ongeveer duizend mensen gaven gehoor aan de oproep van het Centraal Joods Overleg tot een appèl tegen opkomend antisemitisme. Bij de laatste herdenking van de Kristallnacht in Amsterdam waren slechts veertig aanwezigen.

Bij de bijeenkomst van zondag waren bijna alle fractievoorzitters van de politieke partijen uit de Tweede Kamer aanwezig. Ook vertegenwoordigers van de rooms-katholieke en protestantse kerken en de moslimgemeenschap waren bij de herdenking.

S. Yüksel riep namens de moslimgemeenschap iedereen op de contacten tussen verschillende religies te intensiveren en toenadering tot elkaar te zoeken. "We moeten vooral onze jongeren laten zien dat wij vreedzaam naast elkaar kunnen leven'', aldus Yüksel. Steeds vaker doen zich incidenten voor waarbij joden worden uitgescholden, bedreigd of mishandeld vanwege hun joods zijn. Hoewel antisemitisme veel breder in de samenleving leeft, zijn dergelijke incidenten vaak het werk van "slecht geïntegreerde islamitische jongeren'', zoals eurocommissaris F. Bolkestein het zondag noemde.

De eurocommissaris noemde het een nieuw soort antisemitisme. Of zo als burgemeester J. Cohen van Amsterdam het zei: ,,Nu worden joden niet bedreigd door politieke terreur of door de overheid - dat is een verschil, zelfs een groot verschil met toen (de Kristallnacht van 1938) - maar nu vinden incidenten plaats waarbij joden worden belasterd en belaagd door medeburgers. Dan kan niet en dat mag niet.''

Yüksel zei daarover: "Het gedrag van onze jongeren is onacceptabel. We moeten de grip terugkrijgen op hen. We moeten conflicten elders in de wereld niet in Nederland uitvechten.'' Hij refereerde daarmee ook aan 11 september 2001. Op de aanslagen in de Verenigde Staten werden ook moslims in Nederland aangevallen. H. Hirschfeld van het CIDI (Centrum voor Informatie en Documentatie Israël) riep op met de kennis van de geschiedenis de tendensen van nu te analyseren. Daarvoor is wel nodig dat incidenten benoemd worden als antisemitisme en niet worden afgedaan als voetballeuzen of baldadigheid.

Als voorbeeld van niet optreden tegen antisemitisme noemde Hirschfeld een neonazikamp in een kazerne in Eindhoven. De kazerne zou speciaal voor dat doel door neonazi's zijn gekraakt. "Waarom treden defensie en justitie niet op?'', vroeg Hirschfeld zich af. Ze maakte nog duidelijk dat een appèl tegen antisemitisme niet betekent dat er geen kritiek op Israël mag zijn. "Kritiek op Israël mag, maar dan wel op een fatsoenlijke manier. De politiek van Israël vergelijken met nazipraktijken kan absoluut niet.'' Juist dat was wat een paar uur eerder Gretta Duisenberg bij een manifestatie tegen de aanleg van een veiligheidsmuur door Israël op Palestijns gebied deed.