UTRECHT/DEN HAAG - Politiek Den Haag heeft zaterdag afwijzend gereageerd op het plan van de rooms-katholieke St. Gerardus Majella Mavo in Utrecht om vanaf volgend jaar Turks verplicht te stellen voor de eersteklassers. “Onbegrijpelijk”, zei VVD-Tweede Kamerlid Visser voor het NOS Journaal. Lambrechts (D66) noemde het “bizar”om in het eerste jaar vijf talen te geven.

Directeur Van Vught van de Utrechtse school besloot juist Turks als vak in te voeren nadat de regering had besloten geen subsidie meer te geven voor het onderwijs in allochtone levende talen. Ruim de helft van de driehonderd leerlingen op zijn school is van allochtone afkomst.

”Turks en Arabisch zijn volwaardige moderne vreemde talen”, aldus Van Vught. Kennismaken met een andere taal betekent kennis maken met een andere cultuur. Ook is er een economische reden: Turkije is een toekomstig lid van de Europese Unie. Van Vught bestrijdt dat invoering van Turks de integratie beperkt. Dat argument gebruik je volgens hem ook niet bij Duits of Frans.

Kamerlid Visser vraagt zich af waarom de school zich niet op het Nederlands oriënteert. Lambrechts hoopt dat de school te bewegen is van dit ‘onzalige plan’ terug te komen.

Volgens J. ten Brinke van de Onderwijsinspectie heeft de Gerardus Majella Mavo de vrijheid dit te doen, als de school zich maar aan de wettelijke bepalingen houdt.