ALMERE - Hoewel anno 2003 meer ouders betrokken zijn op de basisschool van hun kind(eren), maken zij daar anno 2003 minder uren door. Zij besteden vooral minder tijd aan het organiseren van festiviteiten, ondersteunende werkzaamheden voor het onderwijs en andere hand- en spandiensten.

Dit blijkt uit een onderzoek onder directeuren en actieve ouders van 879 scholen voor openbaar basisonderwijs in Nederland. Het SCO Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam voerde de studie uit in opdracht van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO) in Almere. Gemiddeld zijn op een school circa 58 ouders actief. Gezamenlijk besteden zij ongeveer 700 uur aan activiteiten.

Ouderparticipatie is belangrijk

Ouders zijn al jaren erg belangrijk voor de basisscholen. Niet alleen als lid van de ouderraad of medezeggenschapsraad, ook voor allerlei andere activiteiten wordt vaak een beroep op vaders en moeders gedaan, bijvoorbeeld als lees-, reken- of handwerkmoeder. Ouderparticipatie maakt het voor de school mogelijk meer activiteiten te organiseren, zegt 75 procent van de ondervraagde onderwijzers. Ook bij ouders staat dit motief voorop.

Ouders zijn in vergelijking met een soortgelijk onderzoek in vooral weggevallen bij het verlenen van hulp in de klas. “In bedroeg de schatting van de tijd die ouders per school, gezamenlijk aan al deze activiteiten besteedden ongeveer 1100 uur op jaarbasis. In 2003 komen de directeuren op een schatting van gemiddeld 700 uur”, aldus de onderzoekers.

Toenemende werkdruk

De schooldirecteuren wijten de afname voornamelijk aan de toegenomen werkdruk onder ouders. De resultaten van het onderzoek onder ouders wijzen eveneens op een duidelijk verband met de omvang van betaald werk. Daarnaast is de afname te verklaren uit veranderingen in het onderwijs zelf, waardoor leerkrachten minder hulp nodig hebben.

Verbeteringen

Om deelname van ouders op basisscholen op peil te houden zouden scholen vooral verbeteringen moeten aanbrengen in de werving en de organisatie, constateren de onderzoekers. “Op veel scholen lijkt de werving van participerende ouders weinig systematisch te gebeuren. Ook worden activiteiten lang niet altijd aangekondigd, wat vooral de deelname van werkende ouders bemoeilijkt.”

De rapportage is zaterdag 8 november in Assen gepresenteerd tijdens de allereerste onderwijsmarkt ‘Wij doen mee!’ voor actieve ouders op school.