WASHINGTON - Iran heeft dit jaar nog 'krachtige' pogingen ondernomen om massavernietigingswapens te produceren. Teheran heeft daarbij de hulp ingeschakeld van onder meer Rusland, China, Noord-Korea en verscheidene Europese landen. Dit staat in een rapport van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA dat vrijdag aan het Amerikaanse Congres is gepresenteerd.

”De Verenigde Staten blijven ervan overtuigd dat Teheran er in het geheim een kernwapenprogramma op na houdt”, aldus het rapport. De CIA beschikt ook over satellietfoto's waarop te zien zou zijn hoe Iran een centrifugesysteem voor de verrijking van uranium verbergt.

Het verrijkte uranium kan gebruikt worden voor kernwapens. Ook heeft de islamitische republiek volgens de CIA een zwaarwateronderzoeksreactor aangeschaft waarmee het “plutonium kan produceren voor nucleaire wapens”. Teheran was volgens het halfjaarlijkse rapport van de inlichtingendienst bovendien ook drukdoende met het najagen van een biologisch en chemisch wapenprogramma.

Iran hoort volgens de regering van de Amerikaanse president Bush tot de landen van de 'as van het kwaad', die massavernietigingswapens produceren. De internationale gemeenschap heeft de afgelopen maanden druk uitgeoefend op Iran om openheid van zaken te geven inzake het atoomprogramma dat volgens Teheran alleen is bedoeld voor vreedzame doeleinden.

Na bemiddeling door enkele Europese landen, besloten de Iraanse machthebbers in oktober om aan het Internationaal Atoomagentschap meer informatie te geven over het atoomprogramma. Volgens het IAEA was deze informatie volledig en allesomvattend. Het halfjaarlijkse CIA rapport dat vrijdag openbaar werd gemaakt, beslaat het eerste halfjaar van 2003.